TUY PHONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH ĐẠT 97,5%.

9 tháng năm 2019, Tuy Phong đã tiếp nhận 16.142 hồ sơ thủ tục hành chính; đã giải quyết 15.742 hồ sơ, đạt 97,5%. Trong đó Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận 6430 hồ sơ, đã giải quyết 6177 hồ sơ;  Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn tiếp nhận 9712 hồ sơ đã giải quyết 9565 hồ sơ. Số hồ sơ trả trước và đúng thời gian đạt tỷ lệ cao. Bộ phận Một cửa huyện qua khảo sát 565 phiếu/3.745 hồ sơ có 467 phiếu đánh giá rất hài lòng, 98 phiếu đánh giá hài lòng.

Thực hiện Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019; UBND huyện Tuy Phong đã có Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. UBND huyện đã triển khai 37 nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch  đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai đề án nâng cấp và xây mới trụ sở: Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa thị trấn Liên Hương và Bộ phận Một cửa thị trấn Phan Rí Cửa giai đoạn 1 (2019 – 2020).  Đã tổ chức sắp xếp bộ máy chính trị, thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như xây dựng đề án tinh giản biên chế 2015 – 2021. Qua sáp nhập đến nay trên địa bàn huyện có 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. Hiện các đơn vị trên đã xây dựng xong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và UBND huyện ký Quyết định ban hành. Số lượng biên chế sẽ tinh giản là 17 biên chế trong đó hành chính 11 và sự nghiệp 6….đồng thời trong thời gian tới UBND huyện Tuy Phong sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nâng cao cải cách hành chính dựa trên nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao năm 2019.

Phi Hải –TTVH và TTTH huyện
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang