HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG TẬP QUÁN TANG MA CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Phong Phú, Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc trung ương chủ trì phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành kiểm tra kết quả dự án Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách, thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của một số dân tộc thiểu số do ông Nguyễn Trường Giang làm Chủ nhiệm.

Về tham dự nghiệm thu dự án có đồng chí Hà Thị Mai Phương - Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp - đại diện Ủy Ban Dân tộc Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện và lãnh đạo địa phương ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của đồng bào dân tộc thiểu số trong 01 năm qua cũng như đề xuất những khó khăn cần thực hiện trong thời gian tới.

Qua 01 năm triển khai thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc chăm theo đạo Bàlamôn tại thôn Tuy Tịnh 2 – xã Phong Phú nói riêng. Xã Phong Phú ban hành Quyết định thành lập Tổ Tự quản và ban hành Quy chế hoạt động của tổ. Nhìn chung, các thành viên trong tổ tiếp cận với cách thức đảm bảo vệ sinh môi trường trong tang ma qua việc phổ biến kiến thức, tuyên truyền, vận động, tự quản lý, tự giám sát việc thực hiện quy định, quy chế về đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua triển khai thực hiện dự án phần nào cũng đã tác động đến nhận thức và tạo sự lan toả, thúc đẩy sự thay đổi ý thức, hành vi tích cực của người dân vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức tang ma.

Mong rằng hoạt động của mô hình này làm thay đổi từ nhận thức đến thay đổi hành vi trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong tang ma của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn, góp phần cải thiện môi trường đất, nước, không khí ở nông thôn; từng bước thay đổi tập quán tang ma của đồng bào theo hướng tích cực phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện của địa phương.

                                                                                      Thường Trinh Nữ - xã Phong Phú 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 7 739
  • Tháng hiện tại: 44 042
  • Tổng lượt truy cập: 1761624
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang