TUY PHONG: TIẾP TỤC PHÁT ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2023.

    Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện Tuy Phong đã tích cực tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Ngày 21/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Công văn số 3258/UBND-KT về việc phát động thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị từ nay đến cuối năm 2023; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các Hội quần chúng huyện; các phòng, ban, ngành thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị trường học, trạm trại, công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên, tăng cường tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp vào 02 đợt cao điểm từ nay đến cuối năm 2023 (đợt 1 vào ngày 26/11/2023 và đợt 2 vào ngày 24/12/2023), cụ thể: (1) Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và huy động toàn thể Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc (trong và phía ngoài giáp trụ sở), hộ gia đình, khu dân cư mình đang cư trú theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân, bộ phận chuyên môn trực tiếp tham gia tổng vệ sinh môi trường tại địa phương mình vào 02 ngày (ngày 26/11/2023 và ngày 24/12/2023); (3) Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và huy động toàn thể Nhân dân hàng tuần tham gia tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, hộ gia đình, khu dân cư mình đang cư trú.

Theo đó, Lãnh đạo huyện Tuy Phong sẽ cùng với Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bình Thuận: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh, Sở Y tế tỉnh tham gia tổng vệ sinh môi trường tại một số địa phương trên địa bàn huyện Tuy Phong, như: Liên Hương, Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Phước Thể, Phú  Lạc nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa, duy trì thường xuyên chủ đề năm 2023“Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận./.

TRIỀU PHAN

TRIỀU PHAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang